Projektiapurahan hakijoille

Allergiatutkimussäätiö julistaa haettavaksi neljä 40 000 euron suuruista projektiapurahaa. Apuraha on kaksivuotinen (kokonaissumma 40 000 euroa). Apuraha myönnetään allergologian kliiniseen ja perustutkimukseen. Projektiapurahaa ei myönnetä väitöskirjatyöhön. Ainoastaan siinä tapauksessa, että tutkimusryhmälle on haettu apurahaa, voi väitöskirjan tekijä ryhmän jäsenenä saada henkilökohtaista apurahaa tähän tarkoitukseen.

Apurahahakemus tehdään apurahajärjestelmän kautta

Hakemukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona, 30.11.2022.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä Allergiatutkimussäätiön apurahatoimikunnan esityksestä tammi-helmikuun 2023 kuluessa.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse apurahan saajille.

Apurahat maksetaan kevään 2023 aikana.

Apurahan saaja sitoutuu antamaan Allergiatutkimussäätiölle kirjallisen välitilityksen varojen käytöstä vuoden kuluttua apurahan saamisesta sekä lopputilityksen ja selvityksen saavutetuista tutkimustuloksista 31.5.2025 mennessä. Apurahan saajan tulee myös antaa yhteenveto tutkimuksestaan julkaistavaksi Allergiatutkimussäätiön Vuosikirjassa.

Lisätietoja säätiön asiamieheltä, asianajaja Arto Palsalalta: arto.palsala@eversheds.fi

Linkki apurahajärjestelmään; https://allergiatutkimussaatio.apurahat.net