Työskentelyapurahan hakijoille

Väitöskirjatutkijoiden haettavaksi julistetaan viisitoista kappaletta neljän kuukauden ajaksi myönnettäviä työskentelyapurahoja á 2 500 euroa/kk. Apurahaan sisältyy eläkevakuutusmaksu. Apurahan saaja on velvollinen itse ottamaan eläkevakuutuksen ja maksamaan vakuutusmaksun. Vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Tarkemmat ohjeet annetaan apurahan myöntökirjeen yhteydessä.

Apurahahakemus tehdään apurahajärjestelmän kautta

Hakemukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona, 30.11.2022.

Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä Allergiatutkimussäätiön apurahatoimikunnan esityksestä tammi-helmikuun 2023 kuluessa.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse apurahan saajille.

Apurahat maksetaan apurahan saajan ilmoitettua Säätiölle työskentelyjakson aloitusajankohdan.

Apurahan saajan tulee esittää selvitys apurahan käytöstä kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Apurahan saaja sitoutuu antamaan yhteenvedon tutkimuksestaan julkaistavaksi Allergiatutkimussäätiön Vuosikirjassa.

Lisätietoja säätiön asiamieheltä, asianajaja Arto Palsalalta: arto.palsala@eversheds.fi

Linkki apurahajärjestelmään; https://allergiatutkimussaatio.apurahat.net