Apurahat

Allergiatutkimussäätiö tukee allergia-alaan kohdistuvaa tutkimusta mm. jakamalla apurahoja alan tutkimustyön edistämiseksi. Haettavaksi julistetaan neljä kappaletta 40 000 euron suuruista projektiapurahaa, joista ainakin yksi pyritään ohjaamaan kliiniseen tutkimukseen. Apurahoja voivat hakea tutkijat tai tutkimusryhmät. Lisäksi julistetaan väitöskirjatutkijoiden haettavaksi kymmenen kappaletta neljän kuukauden ajaksi myönnettäviä työskentelyapurahoja à 2 500 euroa/kk.

Samassa yhteydessä Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiö julistaa haettaviksi säätiön apurahat, neljä kappaletta neljän kuukauden ajaksi myönnettäviä työskentelyapurahoja á 2 500 euroa/kk., jotka on tarkoitettu erityisesti lasten allergian torjuntaan ja allergisia tauteja sairastavien lasten hoitoon ja kuntoutukseen kohdistuvaan väitöskirjatyöhön.

Apurahahakemukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona, 30.11.2022 Allergiatutkimussäätiön käyttämän apurahajärjestelmän https://allergiatutkimussaatio.apurahat.net kautta. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Allergiatutkimussäätiö, työskentelyapuraha

Allergiatutkimussäätiö, projektiapuraha

Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiö, työskentelyapuraha