Apurahan hakijoille

Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiö julistaa haettavaksi neljä neljän kuukauden ajaksi myönnettävää työskentelyapurahaa á 2 500 euroa/kk., jotka on tarkoitettu erityisesti lasten allergian torjuntaan ja allergisia tauteja sairastavien lasten hoitoon ja kuntoutukseen kohdistuvaan väitöskirjatyöhön. Apuhaan sisältyy eläkevakuutusmaksu. Apurahan saaja on velvollinen itse ottamaan ja maksamaan. eläkevakuutuksen. Vakuutusmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Tarkemmat ohjeet annetaan apurahan myöntökirjeen yhteydessä.

Apurahahakemus tehdään Allergiatutkimussäätiön apurahajärjestelmän kautta.

Hakemukset tulee lähettää viimeistään keskiviikkona, 30.11.2022.

Helsingin Allergiayhdistyksen Säätiön hallitus päättää apurahojen myöntämisestä Allergistutkimussäätiön apurahatoimikunnan esityksestä tammi-maaliskuun 2023 kuluessa.

Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse apurahan saajille.

Apurahat maksetaan apurahan saajan ilmoitettua Säätiölle työskentelyjakson aloitusajankohdan.

Apurahan saajan tulee esittää selvitys apurahan käytöstä kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Säätiön hallitus toivoo, että apurahan saaja kirjoittaa Helsingin Astma- ja Allergiayhdistyksen jäsenlehteen lyhyen artikkelin tutkimastaan aiheesta.

Lisätietoja säätiön asiamieheltä, asianajaja Arto Palsalalta: arto.palsala@eversheds.fi

Linkki apurahajärjestelmään; https://allergiatutkimussaatio.apurahat.net