Historia

Vielä runsaat viisikymmentä vuotta sitten allergisten sairauksien tutkimus oli lapsenkengissä. Tällöin kuitenkin muutamat allergiasta kiinnostuneet lääkärit, kuten sisätautiopin professori Gösta Becker ja lastenlääkäri Zaida Eriksson-Lihr, ounastelivat allergisten sairauksien merkityksen kasvavan. Heidän kaukonäköisyytensä ja sinnikkyytensä ansiosta Allergiatutkimussäätiö perustettiin vuonna 1946 sääntöjensä mukaisesti tukemaan maassamme allergiaan kohdistuvaa tutkimustoimintaa ja muutoinkin toimimaan allergiaa sairastavien parhaaksi.

Allergiapotilaiden hoito kaipasi kipeästi parannusta, sillä vielä vuonna 1946 erikoisalojen spesialistienkin tiedot allergian ja astman hoidosta olivat vähäisiä. Tutkimukseen panostamisen ohella säätiö käynnisti allergisten sairauksien hoitoon erikoistuneen sairaalatoiminnan heti vuonna 1947 Helsingin Lauttasaaressa. Vuonna 1962 rakennutti säätiö Helsingin Meilahteen Allergiasairaalan, joka toimi yksityisenä säätiön omistamana sairaalana aina vuoteen 1969 asti. Vuonna 1970 sairaala siirtyi osaksi Helsingin yliopistollista keskussairaalaa. Nykyinen Iho- ja Allergiasairaala muotoutui vuonna 1992, jolloin HYKS:in iho- ja sukupuolitautien klinikkaa varten valmistui uudisrakennus vanhan Allergiasairaalan kupeeseen.

Koska Allergiatutkimussäätiö ei enää vuoden 1970 jälkeen ollut taloudellisesti vastuussa sairaalasta, voi se velvoittavasta historiastaan tietoisena suunnata voimavaransa allergiaan kohdistuvan tutkimustyön edistämiseen ja rahoittamiseen. Ovathan allergiset sairaudet Allergiasairaalan perustajien visioiden mukaisesti valitettavasti lisääntyneet ja lisääntyvät yhä kaikissa pitkälle teollistuneissa yhteiskunnissa - ne ovat todellinen kansanterveydellinen ongelma myös Suomessa.

Allergiatutkimussäätiö on vuodesta 1970 lähtien julkaissut vuosikirjaa, joka vuosina 1999 – 2015 ilmestyi painettuna nimellä Allergiakoulu. Vuodesta 2016 lähtien vuosikirja on päätetty julkaista joka toinen vuosi sähköisenä versiona säätiön kotisivuilla. Vuosikirjassa julkaistaan säätiön apurahansaajien tutkimusraportteja.

Toinen toimintamuoto ovat olleet vuodesta 1971 lähtien myönnetyt apurahat allergiaa tutkiville tutkijoille ja tutkijaryhmille. Allergiatutkimussäätiön tukema korkeatasoinen tutkimustyö on osaltaan merkittävissä määrin paljastanut allergian syitä ja mekanismeja. Tietämys allergisista sairauksista onkin tämän päivän Suomessa maailman korkeimpia. Ilman tutkimusta ei ole tietoa, eikä ilman tietoa valmiuksia sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja keinoja jo puhjenneiden tautitilojen parantamiseksi.